Una entrevista amb un tal Lluís que se m'assembla molt