Els cultius cel·lulars com a alternativa a la ramaderia i altres bestieses a les quals Vilaweb dona cova...

Enviat per joan el dt., 07/09/2021 - 11:53

Arran d’aquest pamflet publicat a Vilaweb per en Marc Belzunces, i en la mateixa línia tecno-optimista acrítica que caracteritza l'autor, i de retruc la línia editorial de Vilaweb sobre la crisi climàtica i el "peak everything", us adjunto l'opinió sobre els cultius cel·lulars com a alternativa a la carn:

El menjar sintètic té dos problemes: la termodinàmica i l'escala. Igual que l'extensió de les plaques solars com a substitut dels combustibles fòssils.

Les plantes són molt eficients en transformar l'energia del sol. Han evolucionat durant milions d'anys per fer-ho. És la via més econòmica i sostenible d'obtenir energia.

Fixa't que quan es parla de cultius cel·lulars no es parla de substituir a les plantes sinó a la proteïna animal, que és una manera ineficient, per a naltros, d'obtenir energia (una altra cosa són aminoàcids essencials), perquè cada pas de la cadena tròfica suposa una pèrdua energètica del 90% de l'energia.

Llavors, el disbarat de menjar tanta carn implica un ús dels recursos exorbitat, ja sigui en terreny per conrear sustent pels animals, com en l'energia que li cal a la ramaderia intensiva.

I aquests "llestos" en comptes d'optar per la solució evident, reduir el 90% del consum de carn, fent-li recaure, per exemple, els costos ambientals que genera, a curt i mitjà termini, busquen una solució BAU: mantenir el consum, però en fàbriques. Però dubto molt que això produeixi un guany important en l'ús de l'energia (els animals són sistemes eficients de processar l'energia, són relativament autònoms sense gaire mà d'obra, ni tecnificació, ni instal·lacions...). Ara vulgues tu calcular les fàbriques altament tecnificades necessàries per substituir les granges i ramaderia extensiva que usem (la d'aquí i la que importem).

Amb la fotovoltaica fan el mateix, fan un càlcul teòric i no se n'adonen de la bestiesa que és cobrir el desert del Sàhara de plaques, la infraestructura i manteniment necessàries, els materials per fe-rho, i per reposar-ho en 20 anys... Somnis humits... Un barril de petroli equival al treball d'una persona durant 10 anys. Això és el que hem malbaratat. I, de retruc, ens hem carregat l'equilibri climàtic.